Grondwerken


  • Plaatsen van riolering
  • Diverse graafwerken zoals funderingen, kelders,
    zwembaden,….
  • Plaatsen van regen – septische putten
  • Nivelleren van grond
  • Verhardingswerken

Opritten


  • Plaatsen van beton klinker
  • Aanleg van terrassen in blauwe hardsteen
  • Plaatsen van mega - tegels