Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist voor Aannemers is een certificatieproces waarbij een certificatie-instelling op basis van een doorlichting van het bedrijf en zijn werklocaties nagaat of de aanvrager voldoet aan de beoordelingscriteria van VCA.

Beleidsverklaring.

Certificaat